Clases

  • 23 3bet BB vs SB Open VIP DEEP por Sir_Donald

  • 15 Sesión Live SPIN por gonzalo199

  • 32 Revisión spot alumno DEEP por adristinson

  • 15 DUDAS Saga Juego vs cbet SPIN por gonzalo199

  • 32 Revisión sesión live alumno DEEP por v3rson